Selecteer een pagina

Het onderzoeks- en adviesbureau Dialogic evalueert de WBSO op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Een belangrijk onderdeel van de evaluatie is een online enquête, waarin bedrijven en zelfstandig ondernemers die de WBSO hebben gebruikt vragen voorgelegd krijgen.

Dialogic heeft hiertoe op vrijdag 31 augustus een aantal WBSO-bedrijven een e-mail gestuurd met een uitnodiging om de enquête in te vullen.

De resultaten van de enquête worden als onderdeel van het evaluatierapport gepubliceerd op www.overheid.nl

Bron: RVO